vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Vattenråd exempel / Om Vattenrådet
Ätran vid...
En bildtext...
Delområde SE.4.1

Om Vattenrådet

Läs om oss, vår verksamhetsplan, våra medlemmar och stadgar.

Vattenråd bildades 20XX och har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor inom avrinningsområdet för att uppnå en god vattenkvalitet, värna den biologiska mångfalden och åstadkomma jämna flöden. Genom samverkan, diskussion och information ska vi öka intresset och kunskapen om vattnet och dess problematik i närområdet.

Vår vision
En text...

Medlemmar
En text...

Organisation
En text...

Vad vi gör
En text...

Uppdaterad: 2020-04-03