vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Vattenråd exempel / Miljötillståndet
Ätran vid...
En bildtext...
Delområde SE.4.2

Miljötillståndet

Här kan du ta del av mätningar och följa miljöutvecklingen i våra vatten.

Exempel på beskrivning:
Storbäcken är 243 km lång inklusive källflöden och är den näst största av de fyra hallandsåarna. Storbäckens källområden ligger söder om Falköping i Västra Götalands län.

Indikatorer

Fosforhalt provpunkter

IndikatorSE.4.2.4

Totalfosforhalt (årsmedelvärde) i Storbäckens provpunkter.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 15 µg/l2019

Total organisk kol (TOC)

IndikatorSE.4.2.5

Årsmedelhalt total organisk kol (TOC)

Senaste värdet: 10,14 2018
Uppdaterad: 2020-04-21