vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Vattenråd exempel / Åtgärdsdatabas
Ätran vid...
En bildtext...
Delområde SE.4.3

Åtgärdsdatabas

För att nå god status i våra vatten krävs ett omfattande åtgärdsarbete. Här kan du läsa om planerade och genomförda åtgärder.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Försenad

0

Försenad
Groddammar

Försenad

2019

Vattenråd exempel

Försenad

1

Försenad
Tillsynsarbete industriområde

Försenad

2018

Kommunen

Genomförd

2

Genomförd
Utredning av biotopvård

Genomförd

2018

Länsstyrelsen

Uppdaterad: 2020-04-03