vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Lagans vattenråd / Miljötillståndet / Näringsämnen
Lagans vid Hamneda
Lagan vid Hamneda. Foto: Henrik Buhl, Wikimedia
Indikator 1.4.2

Näringsämnen

Inom Lagans åtgärdsområde finns 229 stycken vattenförekomster. Diagrammet redovisar statusklassningen gällande näringsämnen hämtat från VISS.

Status på Lagans vattenförkomster gällande näringsämnen.

Datakälla: VISS
Uppdaterad: 2020-04-03