vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Lagans vattenråd / Miljötillståndet / Ekologisk status
Lagans vid Hamneda
Lagan vid Hamneda. Foto: Henrik Buhl, Wikimedia
Indikator 1.4.1

Ekologisk status

Inom Lagans åtgärdsområde finns 229 stycken vattenförekomster. Diagrammet redovisar den ekologiska statusklassningen hämtat från VISS.

Ekologisk status/potential för Lagans vattenförekomster.

Datakälla: VISS
Uppdaterad: 2020-04-03