vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Lagans vattenråd / Dokumentarkiv / Recipientkontroll och mätdata
Lagans vid Hamneda
Lagan vid Hamneda. Foto: Henrik Buhl, Wikimedia
Delområde 1.5.3

Recipientkontroll och mätdata

Årsrapporter, månadsrapporter i excelformat samt allmänt om recipientkontrollen.

Titel Kategori År Utgivare

Årsrapporter

0

Årsrapport 2019 (5,45 MB)

Årsrapporter

2020

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

1

Årsrapport 2018 (5,27 MB)

Årsrapporter

2019

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

2

Årsrapport 2017 (5,35 MB)

Årsrapporter

2018

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

3

Årsrapport 2016 (5,98 MB)

Årsrapporter

2017

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

4

Årsrapport 2015 (5,49 MB)

Årsrapporter

2016

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

5

Årsrapport 2014 (7,24 MB)

Årsrapporter

2015

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

6

Årsrapport 2013 (7,15 MB)

Årsrapporter

2014

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

7

Årsrapport 2012 (4,12 MB)

Årsrapporter

2013

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

8

Årsrapport 2011 (2,78 MB)

Årsrapporter

2012

Medins Hav och Vattenkonsulter

Årsrapporter

9

Årsrapport 2010 (5,13 MB)

Årsrapporter

2011

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

27

Månadsrapporter 2020 (tom aug) (608 kB)

Månadsrapporter

2020

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

28

Månadsrapporter 2019 (665 kB)

Månadsrapporter

2020

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

29

Månadsrapporter 2018 (676 kB)

Månadsrapporter

2019

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

30

Månadsrapporter 2017 (619 kB)

Månadsrapporter

2018

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

31

Månadsrapporter 2016 (609 kB)

Månadsrapporter

2017

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

32

Månadsrapporter 2015 (587 kB)

Månadsrapporter

2016

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

33

Månadsrapporter 2014 (3,50 MB)

Månadsrapporter

2015

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

34

Månadsrapporter 2013 (4,75 MB)

Månadsrapporter

2014

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

35

Månadsrapporter 2012 (1,13 MB)

Månadsrapporter

2013

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

36

Månadsrapporter 2011 (1,48 MB)

Månadsrapporter

2012

Medins Hav och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

37

Månadsrapporter 2010 (1,37 MB)

Månadsrapporter

2011

Medins Hav och Vattenkonsulter

Allmänt om recipientkontrollen

46

Mål och medlemmar (312 kB)

Allmänt om recipientkontrollen

2014

Lagans Vattenråd

Allmänt om recipientkontrollen

47

Vattenkontrollen (344 kB)

Allmänt om recipientkontrollen

Lagans Vattenråd

Allmänt om recipientkontrollen

48

Dagvattenpolicy (278 kB)

Allmänt om recipientkontrollen

Allmänt om recipientkontrollen

49

Påverkan (468 kB)

Allmänt om recipientkontrollen

Övriga dokument

50

Biologi i Lagan - presentation (7,11 MB)

Övriga dokument

Medins Hav och Vattenkonsulter

Övriga dokument

51

Övriga publikationer (135 kB)

Övriga dokument

Lagans Vattenråd

Uppdaterad: 2020-06-01