vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Lagans vattenråd / Dokumentarkiv
Lagans vid Hamneda
Lagan vid Hamneda. Foto: Henrik Buhl, Wikimedia
Huvudområde 1.5

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet samlar vi rapporter, utredningar, mötesanteckningar m.m.

Dokumentkategorier

Om Lagan

Delområde1.5.1

Allmän information om sjöar, vattendrag och mark inom avrinningsområdet.

Lagans vattenråd

Delområde1.5.2

Allmänt om vattenrådet, kallelser, mötesanteckningar, stadgar samt nyhetsbrev.

Recipientkontroll och mätdata

Delområde1.5.3

Årsrapporter, månadsrapporter i excelformat samt allmänt om recipientkontrollen.

Uppdaterad: 2020-04-03