vattensamverkan.sevattensamverkan.se- samverkan för bättre vattenkvalitet

Startsida / Lagans vattenråd
Lagans vid Hamneda
Lagan vid Hamneda. Foto: Henrik Buhl, Wikimedia
Projekt 1

Lagans vattenråd

Välkomna till Lagans Vattenråd

Lagan är ett av de största vattendragen i södra Sverige, och det finns många verksamheter som på ett eller annat sätt påverkar vattnet. Tidigare skedde kontrollen av utsläpp till Lagan enskilt vid varje anläggning, vilket gjorde det svårt att få en överblick av miljöförhållandena i sin helhet. Mot bakgrund av detta bildades Lagans Vattenvårdsförening 1955. År 2007 ombildades Lagans vattenvårdsförening till Lagans Vattenråd.

Lagans Vattenråd har till ändamål att verka för en uthållig förvaltning av vattenresurserna i Lagans avrinningsområde och främja medlemmarnas intressen. Detta sker bland annat genom samarbete med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid utförandet och utformningen av avrinningsområdet enligt vattendirektivet.

Vattenrådet skall för hela avrinningsområdet arbeta med analyser, bedömning av påverkan, mål för vattnet samt ta ställning till karaktärisering, åtgärdsplaner och åtgärder.

Meny

Nyheter

Huvudområde1.1

Kalender

Delområde1.2

Om Lagans vattenråd

Huvudområde1.3

Här kan du läsa mer om vattenrådet, våra medlemmar och stadgar.

Miljötillståndet

Huvudområde1.4

Här kan du ta del av mätningar och följa miljöutvecklingen i våra vatten.

Dokumentarkiv

Huvudområde1.5

I dokumentarkivet samlar vi rapporter, utredningar, mötesanteckningar m.m.

Kontakta oss

Huvudområde1.6

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Uppdaterad: 2020-06-01