Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida /
Projekt VS

Vattensamverkan

Med denna tjänst kan din vattenorganisation redovisa nyheter, indikatorer, mätdata, åtgärder och dokument om era vatten. Systemet gör det enkelt för alla aktörer och intressenter att följa miljöutvecklingen och åtgärdsarbetet.

Vattenorganisationer

Uppdaterad: 2021-03-21